• LIVE2LEAD juhtimiskonverents

Meie missioon ja visioon

Starfish Academy missioon on avada inimeste meeled uutele võimalustele läbi inspireeriva ja toetava õppimiskeskkonna loomise ning isiklike kogemuste jagamise. Meie visioon on olla maailma mõjukaim enesearengu kogukond, mis muudab inimeste mõtlemist ja elusid. Keskendume enesearengule viies eluvaldkonnas – tervis, raha, suhted, sisemaailm ja eneseteostus. Nende harmooniline koostoimimine loob sisemise rahulolu- ja õnnetunde.

Meie kogukonnast

Oleme sarnaselt mõtlevate inimeste kogukond, kes on pühendunud teadlikule elukestvale enesearengule ja isiklikule kasvule selleks, et elada tähendusrikkamat elu. Kohtume regulaarselt loodud kasvukeskkonnas, et reaalse elu kogemusi jagada ja sellega õppimisteekonda kiirendada.

 

Tulevased üritused

Ei ole sündmus lähitulevikus

Rohkem üritusi